ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων σε κάθε τμήμα.

H Απόφαση

Οι αριθμοί στον πίνακα σημαίνουν:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο
4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% 2021
7: Γενικό Λύκειο 4% 2020
8: ΕΠΑΛ 6%
9: ΕΠΑΛ 4%

 

 

 

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 202 2 14 9
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 153 2 10 7
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 80 68 4 1 1 4 2 1 1
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 80 64 8 1 1 4 2 1 1
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 70 56 7 1 1 3 2 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 70 56 7 1 1 3 2 1 1
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 80 64 8 1 1 4 2 1 1
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 104 6 1 1 6 4 1 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 92 5 1 1 6 3 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 46 3 1 1 3 1 1 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 99 6 1 1 6 4 1 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 106 6 1 1 7 4 1 1
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 191 172 2 11 8
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 288 36 4 4 20 13 2 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220 176 22 2 2 12 8 1 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 140 119 7 1 1 7 5 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 105 89 5 1 1 6 3 1 1
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 115 97 6 1 1 6 4 1 1
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 133 8 2 2 9 5 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 111 7 1 1 7 4 1 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 210 168 21 2 2 12 7 1 1
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 108 13 1 1 7 4 1 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 102 13 1 1 7 4 1 1
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 108 1 7 5
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 72 1 5 3
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 117 1 8 5
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 99 1 7 4
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 75 59 8 1 1 4 2 1 1
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 80 68 4 1 1 4 2 1 1
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 108 1 7 5
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 90 1 6 4
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 60 48 6 1 1 3 1 1 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 184 23 2 2 13 8 1 1
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 318 254 32 3 3 17 12 2 1
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 110 88 11 1 1 6 3 1 1
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 107 13 1 1 7 4 1 1
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 134 108 13 1 1 7 4 1 1
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 121 15 2 2 8 5 1 1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 124 15 2 2 8 5 1 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 350 280 35 4 4 19 13 2 1
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 330 264 33 3 3 18 12 2 1
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 263 33 3 3 18 12 2 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 90 72 9 1 1 4 3 1 1
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 266 33 3 3 18 12 2 1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 119 95 12 1 1 6 4 1 1
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 171 137 17 2 2 9 6 1 1
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 80 56 16 1 1 4 2 1 1
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 217 195 2 13 9
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 118 15 1 1 8 5 1 1
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 68 54 7 1 1 3 2 1 1
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 80 64 8 1 1 4 2 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 125 99 13 1 1 7 4 1 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 60 48 6 1 1 3 1 1 1
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 124 100 12 1 1 6 4 1 1
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 70 56 7 1 1 3 2 1 1
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 147 18 2 2 10 6 1 1
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 111 14 1 1 7 5 1 1
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 410 328 41 4 4 22 14 3 2
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 187 149 19 2 2 10 7 1 1
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 207 165 21 2 2 12 7 1 1
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 91 12 1 1 6 4 1 1
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 80 64 8 1 1 4 2 1 1
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 225 3 15 10
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 238 190 24 2 2 13 9 1 1
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 99 13 1 1 7 4 1 1
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 93 12 1 1 6 4 1 1
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 117 93 12 1 1 6 4 1 1
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 135 107 14 1 1 7 5 1 1
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 135 107 14 1 1 7 5 1 1
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 155 139 2 10 6
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 167 10 2 2 11 7 1 1
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 270 229 14 3 3 15 10 1 1
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 259 220 13 3 3 15 9 1 1
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 208 26 3 3 14 9 2 1
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 197 167 10 2 2 11 7 1 1
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 180 153 9 2 2 10 6 1 1
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 240 192 24 2 2 13 9 1 1
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 215 182 11 2 2 12 8 1 1
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 263 15 3 3 18 11 1 1
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 148 19 2 2 10 7 1 1
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 107 85 11 1 1 6 3 1 1
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 78 62 8 1 1 4 2 1 1
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 180 2 12 8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 135 2 9 6
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 50 45 1 3 2
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 85 67 9 1 1 4 3 1 1
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 135 114 7 1 1 7 5 1 1
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 165 140 8 2 2 9 6 1 1
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 110 93 6 1 1 6 3 1 1
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 155 131 8 2 2 9 5 1 1
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 130 110 7 1 1 7 4 1 1
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 160 136 8 2 2 9 5 1 1
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 85 76 1 5 4
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 110 99 1 7 4
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 110 99 1 7 4
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 100 1 7 4
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 212 191 2 13 8
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 160 144 2 10 6
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 220 198 2 13 9
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 120 108 1 7 5
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 150 135 2 9 6
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 162 2 11 7
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 114 1 8 5
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 60 54 1 4 2
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 63 1 4 3
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 107 96 1 7 4
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 160 144 2 10 6
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 99 12 1 1 6 4 1 1
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 123 16 2 2 9 5 1 1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 180 2 12 8
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 135 2 9 6
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 159 127 16 2 2 9 5 1 1
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 130 104 13 1 1 7 4 1 1
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 250 200 25 3 3 13 9 2 1
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 197 157 20 2 2 11 7 1 1
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 76 5 1 1 4 3 1 1
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 204 164 20 2 2 11 7 1 1
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 190 152 19 2 2 10 7 1 1
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 300 240 30 3 3 16 11 2 1
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 145 115 15 1 1 8 5 1 1
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 110 88 11 1 1 6 3 1 1
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 200 180 2 12 8
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 125 112 1 8 5
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 250 225 3 15 10
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100 90 1 6 4
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 60 54 1 4 2
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 247 222 2 15 10
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 150 135 2 9 6
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 50 45 1 3 2
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 50 45 1 3 2
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 118 94 12 1 1 6 4 1 1
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 91 12 1 1 6 4 1 1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 184 148 18 2 2 10 6 1 1
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1 150 135 2 9 6
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 103 88 5 1 1 5 3 1 1
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 117 93 12 1 1 6 4 1 1
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 300 240 30 3 3 16 11 2 1
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 110 93 6 1 1 6 3 1 1
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 225 191 11 2 2 13 8 1 1
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 214 182 11 2 2 12 7 1 1
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 150 127 8 2 2 8 5 1 1
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 80 68 4 1 1 4 2 1 1
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 138 117 7 1 1 7 5 1 1
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 150 127 8 2 2 8 5 1 1
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 110 88 11 1 1 6 3 1 1
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 133 113 7 1 1 7 4 1 1
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 248 211 12 2 2 14 9 1 1
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 263 211 26 3 3 14 9 2 1
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 160 128 16 2 2 9 5 1 1
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 200 170 10 2 2 11 7 1 1
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 133 113 7 1 1 7 4 1 1
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 106 84 11 1 1 6 3 1 1
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 60 48 6 1 1 3 1 1 1
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 95 80 5 1 1 5 3 1 1
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 60 51 3 1 1 3 1 1 1
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 159 135 8 2 2 9 5 1 1
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 129 110 6 1 1 7 4 1 1
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 104 6 1 1 6 4 1 1
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 107 91 5 1 1 6 3 1 1
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 220 187 11 2 2 12 8 1 1
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 155 123 16 2 2 9 5 1 1
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 129 103 13 1 1 7 4 1 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 137 116 7 1 1 7 5 1 1
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 87 78 9 1 1
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 78 62 8 1 1 4 2 1 1
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 150 135 15 2 2
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 68 54 7 1 1 3 2 1 1
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 112 101 11 1 1
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 103 83 10 1 1 5 3 1 1
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 244 196 24 2 2 13 9 1 1
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 234 188 23 2 2 13 8 1 1
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 400 360 4 24 16
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 370 333 4 22 15
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 506 455 5 31 20
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 221 177 22 2 2 12 8 1 1
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 128 102 13 1 1 7 4 1 1
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 127 101 13 1 1 7 4 1 1
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 174 140 17 2 2 9 6 1 1
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 209 167 21 2 2 12 7 1 1
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 100 90 1 6 4
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 76 64 4 1 1 4 2 1 1
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 89 71 9 1 1 4 3 1 1
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4 243 195 24 2 2 13 9 1 1
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 319 255 32 3 3 17 12 2 1
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 110 88 11 1 1 6 3 1 1
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 236 188 24 2 2 13 9 1 1
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 366 292 37 4 4 20 13 2 2
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 390 312 39 4 4 21 14 2 2
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 299 239 30 3 3 16 11 2 1
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 281 225 28 3 3 15 10 2 1
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 329 263 33 3 3 18 12 2 1
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 305 243 31 3 3 17 11 2 1
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280 224 28 3 3 15 10 2 1
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4 252 202 25 3 3 13 9 2 1
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 243 195 24 2 2 13 9 1 1
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 291 233 29 3 3 15 11 2 1
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1 150 135 2 9 6
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 180 162 2 11 7
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 240 216 2 14 10
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 152 137 2 9 6
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 180 162 2 11 7
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 227 204 2 14 9
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 183 165 2 11 7
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 340 306 3 20 14
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 200 180 2 12 8
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 127 114 1 8 5
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 276 220 28 3 3 15 10 2 1
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 220 176 22 2 2 12 8 1 1
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 150 19 2 2 10 7 1 1
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 225 179 23 2 2 13 8 1 1
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4 146 116 15 1 1 8 5 1 1
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 240 192 24 2 2 13 9 1 1
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 195 155 20 2 2 11 7 1 1
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 110 88 11 1 1 6 3 1 1
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4 214 172 21 2 2 12 7 1 1
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 265 211 27 3 3 14 10 2 1
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 300 240 30 3 3 16 11 2 1
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 243 195 24 2 2 13 9 1 1
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 207 165 21 2 2 12 7 1 1
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 252 202 25 3 3 13 9 2 1
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 233 187 23 2 2 13 8 1 1
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 137 109 14 1 1 7 5 1 1
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1 148 133 1 9 6
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 143 115 14 1 1 7 5 1 1
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 129 110 6 1 1 7 4 1 1
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 144 123 7 1 1 7 5 1 1
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 180 153 9 2 2 10 6 1 1
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 170 144 9 2 2 9 6 1 1
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 145 115 15 1 1 8 5 1 1
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 40 36 1 2 2
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1 40 36 1 2 2
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 85 76 1 5 4
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 300 240 30 3 3 16 11 2 1
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 175 139 18 2 2 10 6 1 1
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 70 56 7 1 1 3 2 1 1
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2 80 64 8 1 1 4 2 1 1
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4 230 184 23 2 2 13 8 1 1
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 107 85 11 1 1 6 3 1 1
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 90 81 1 5 4
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 114 97 6 1 1 6 3 1 1
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 162 138 8 2 2 9 5 1 1
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 150 135 2 9 6
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 310 279 3 19 12
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 195 175 2 12 8
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 244 220 2 14 10
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 160 144 2 10 6
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 200 180 2 12 8
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 240 216 2 14 10
0120 Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 135 2 9 6
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 126 113 1 8 5
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 170 153 2 10 7
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 130 117 1 8 5
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 185 157 9 2 2 10 7 1 1
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 130 110 7 1 1 7 4 1 1
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 160 136 8 2 2 9 5 1 1
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 235 199 12 2 2 13 9 1 1
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 100 85 5 1 1 5 3 1 1
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 212 180 11 2 2 12 7 1 1
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 99 13 1 1 7 4 1 1
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 141 113 14 1 1 7 5 1 1
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 113 91 11 1 1 6 3 1 1
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 105 94 1 7 4
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 143 129 1 8 6
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 186 167 2 11 8
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 221 199 2 13 9
1629 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 180 2 12 8
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 189 170 2 11 8
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 125 112 1 8 5
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 103 93 1 6 4
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 150 135 2 9 6
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 152 137 2 9 6
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 133 113 7 1 1 7 4 1 1
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 190 152 19 2 2 10 7 1 1
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 260 208 26 3 3 14 9 2 1
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 280 224 28 3 3 15 10 2 1
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 194 156 19 2 2 10 7 1 1
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 169 152 2 10 7
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 141 127 1 8 6
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 180 162 2 11 7
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 105 94 1 7 4
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 191 172 2 11 8
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 150 135 2 9 6
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3 130 104 13 1 1 7 4 1 1

 

Καλέστε μας να κανονίσουμε ένα ραντεβού ώστε να σας αναλύσουμε το πρόγραμμα σπουδών και να ενταχθείτε σε ένα από τα τμήματα προετοιμασίας. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Βάλια Κανελλάκη βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, καλέστε στο 2831100124.

Πηγή: odigos.stadiodromia.gr

 

Scroll to Top