ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;

Τι είναι η συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) βοηθά το άτομο να συνειδητοποιήσει
τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τις γνώσεις του
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Επιπλέον βοηθά τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει
την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει, το επάγγελμα που του ταιριάζει περισσότερο, να σχεδιάσει
και να χειριστεί αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία
ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή.

Με ποιον τρόπο γίνεται;

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται με συνεδρίες και αξιοποιεί
τα πιο σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα διερευνητικά εργαλεία και θεωρητικά μοντέλα.
Το βασικότερο τεστ που χορηγείται είναι το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ενώ
κατά περίπτωση ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και επιπλέον τεστ διερεύνησης
που έχουν να κάνουν με τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας ξεχωριστά.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ;

Η συνεδρία της ατομικής συμβουλευτικής διαρκεί 1 ώρα και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.
Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλλει ανάλογα με το ζήτημα που ο ενδιαφερόμενος
αντιμετωπίζει και την πρόοδο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, σε φοιτητές και επαγγελματίες.

Έχετε απορίες;

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού μαζί μας!

"Γνωρίζοντας τον εαυτό σου, θα κάνεις την καλύτερη επιλογή"!

Βάλια Κανελλάκη

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Career Guidance and Counselling European University of Cyprus

valia

Είπαν για το Διδασκαλείο

Scroll to Top