ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

Χημεία Γ’ Λυκείου (Τεύχος Γ1)

Επιμέλεια:

Φανουργάκης Παντελής

Τεύχος Γ1

1. Διαμοριακές δυνάμεις ‘Ωσμωση

2. Θερμοχημεία

3. Χημική κινητική

4. Χημική ισορροπία

5. Οξέα – Βάσεις, Ιοντική ισορροπία

Scroll to Top